Oblasti výzkumu: pedologie, hydropedologie, hydrologie, hydrogeologie, fyziologie rostlin, meteorologie, klimatologie, analýza kvality ovoce a balených potravin.

Měřící přístroje, analyzátory, měřící stanice pro dlouhodobý monitoring životního prostředí, vzorkovače, vrtné soupravy a další vybavení.

Návrhy technických řešení, úřední měření, vrtné práce, pedologický a geologický průzkum, zajištění dlouhodobého monitoringu, sanace, posudky ŽP a další služby.