Mobilní pásová vrtná souprava

Malá, lehká souprava pro monitoring profilu půdy, odběr vzorků a mělký geologický průzkum. Excelentní mobilita. Vrtá jak rotačně, tak i příklepem. Vyriabilní příslušenství. GTR 790 německého výrobce Nordmeyer je optimální varianta pro zabezpečení komplexního environmentálního průzkumu půdy. Zabezpečuje penetrační testy podle EU norem, umožňuje rotační vrtání a odběr vzorku půdního profilu do zarážených jádrovnic.