Oblasti výskumu: pedologia, hydropedológia, hydrológia, hydrogeológia, fyziológia rastlín, meteorológia, klimatológia, analýza kvality ovocia.

 

Meracie prístroje, analyzátory, meracie stanice pre dlhodobý monitoring životného prostredia, vzorkovače, vrtné súpravy a ďalšie vybavenie.

Návrhy technických riešení, úradné meranie, vrtné práce, pedologický a geologický prieskum, zabezpečenie dlhodobého monitoringu, sanácie, posudky životného prostredia a ďalšie služby.