CI-600 Skener kořenů rostlin, kořenového systému.

Nedestruktivní metoda snímkování kořenů rostlin. Skener kořenů CI-600 je ideální pro In-Situ monitoring kořenového systému v průběhu času. Skenuje snímky ve vysokém rozlišení u živých kořenů v průběhu všech vegetačních období. Průhledné acrylátové kořenové trubice jsou instalovány v přirozených podmínkách a skener osnímkuje kořeny v okolí trubice. Průběh skenování / měření je ovládám z předinstalovaného tabletu. Nastavitelné rozlišení snímků pro maximální rychlost a přesnost měření. Měří délku jednotlivých kořenů, průměrnou délku kořenů, plochu, objem a průměr kořenů, navíc ještě úhel větvení kořenů.

Prospekt ke stažení SW RootSnap! ke stažení

Webinář ke skenerům kořenového systémů, snímkování kořenů rostlin.