Vibrační vrtná souprava

Souprava pro odběr půdního profilu, pro mělký geologický průzkum nebo například pro vsakovací zkoušky.

Prospekt ke stažení